BAZY DANYCH

Systemy informacji przestrzennej stają się obecnie coraz popularniejszymi rozwiązaniami stosowanych przez wszelkiego typu firmy i instytucje chcące w sprawny sposób zarządzać swoimi nieruchomościami oraz majątkiem. Pełna cyfryzacja dokumentów, zgromadzenie wszelkich niezbędnych informacji w jednym miejscu oraz budowa przejrzystego systemu bazodanowego sprzęgniętego z mapą numeryczną to materiał wyjściowy otwierający wiele możliwości przed administratorami budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów przyrodniczych lub zakładów produkcyjnych. Dzięki autorskim rozwiązaniom i wykorzystaniu technologii OpenSource, nasi kliencie otrzymują produkt o wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

W naszej ofercie, znajdziecie Państwo:
 • Opracowanie geoportali
 • Analizy przestrzenne
 • Systemy zarządzania przestrzenią
 • Plany zagospodarowania
Systemy bazodanowe dla drogownictwa
System Referencyjny drogi ekspresowej
Bazy danych GIS Katowice
Systemy zarządzania przestrzenią Katowice

GIS

Prace wykonywane na zlecenie podmiotów administracji publicznej, stanowią obecnie istotną część zakresu naszej działalności. W związku z dużą ilością środków inwestowanych w rozwój, modernizację oraz cyfryzację Państwowych zasobów i dokumentów geodezyjno-kartograficznych, nasza firma jest stałym uczestnikiem przetargów na zamówienia publiczne, organizowane przez organy administracji na terenie całego kraju.

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów, takich jak:
 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Opracowanie bazy obiektów BDOT i GESUT
 • Cyfryzacja analogowych zasobów ODGiK
 • Inwentaryzacja osnowy
Ponadto posiadamy spore doświadczenie w ogólno pojętych opracowaniach bazodanowych:
 • Numeryczne mapy tematyczne (glebowo-rolnicze, sozologiczne, akustyczne itd.)
 • Pomiary oddziaływania (emisji, imisji) na środowisko wraz z wizualizacją
 • Zasilanie Banku Danych Drogowych oraz tworzenie Książki Drogi dla GDDKiA
 • System Informacji o obiektach mostowych (Książki i Karty obiektów mostowych)

Kontakt

Gallus Office Park
ul. Gallusa 12,
40-594 Katowice,
(32) 30 80 977

Obsługa klienta

Nasze biuro jest czynne w następujących godzinach

Pon-Pt: ................................ 8.00-16.00

Sb-Nd: ................................ Nieczynne

Święta: ................................ Nieczynne

© 2020 EXIGEO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym (nr ochrony R.323316). Wszelkie prawa zastrzeżone.