Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informujemy, że:

• administratorem podanych danych osobowych jest:
  • EXIGEO Dawid Sienkiewicz, ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, NIP: 9542697551, REGON: 362156977, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej,
  • EXIGEO Dominik Nowak, ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, NIP: 9542638436, REGON: 363934193, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej,
    • adres poczty elektronicznej: exigeo@exigeo.pl,

• celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłanie Państwu newslettera i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

• podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku),

• odbiorcą Państwa danych osobowych będą w niezbędnym zakresie, wyłącznie osoby i podmioty zapewniające obsługę klienta Administratora oraz właściwe merytorycznie dla treści Państwa zapytania,

• podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa zapytania, a w przypadku zgody na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – do momentu wycofania udzielonej zgody,

• przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia,

• przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz dla ewentualnego przesyłania Państwu newslettera i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontakt

Gallus Office Park
ul. Gallusa 12,
40-594 Katowice,
(32) 30 80 977

Obsługa klienta

Nasze biuro jest czynne w następujących godzinach

Pon-Pt: ................................ 8.00-16.00

Sb-Nd: ................................ Nieczynne

Święta: ................................ Nieczynne

© 2020 EXIGEO® jest zastrzeżonym znakiem towarowym (nr ochrony R.323316). Wszelkie prawa zastrzeżone.